امکانات تدکار - پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389
فارسی کردن ویندوز ویستا -7 - شنبه دوم اردیبهشت 1391
نحوه به روز رسانی نرم افزار تدکار - شنبه نهم بهمن 1389
اطلاعیه نمایندگی تدکار - شنبه نهم بهمن 1389
تماس با ما برای تدکار - چهارشنبه دوم دی 1388