امکانات تدکار - پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۹
فارسی کردن ویندوز ویستا -7 - شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱
نحوه به روز رسانی نرم افزار تدکار - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
اطلاعیه نمایندگی تدکار - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
تماس با ما برای تدکار - چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸